Zateplení střechy
Produkty

Popis

Plochá střecha je střešní konstrukce se sklonem 0 – 5° chránící vnitřní prostory objektu před působícími vnějšími vlivy a zajišťující požadavky na vnitřní prostředí. Střešní konstrukce je tvořena formou izolačních desek a spádových klínů z EPS. Vhodná skladba střešního pláště zabraňuje tepelným ztrátám zateplovaného objektu.

EPS spádové klíny

Popis

Šikmá střecha je střešní konstrukce se sklonem vnějšího povrchu v rozmezí od 5° do 45° chránící vnitřní prostory objektu před působícími vnějšími vlivy a zajišťující požadavky na vnitřní prostředí. Je tvořená z jednoho, nebo několika střešních plášťů oddělených vzduchovými mezerami a doplňkových konstrukcí a prvků. Vhodná skladba střešního pláště zaručuje požadované klima v podkrovních místnostech. Nabízíme tepelnou izolaci pro šikmé střechy z izolačních desek EPS a minerální vaty.

Vhodné produkty