O společnosti
výroba a zpracování a prodej pěnového polystyrenu

Vznik a zaměření

Společnost RAPOL s.r.o. vznikla počátkem roku 2008 jako dceřiná firma investiční společnosti RBB Invest a.s.. Výrobní závod vznikl na ploše nevyužívaného a zchátralého bývalého školního statku, kde rekonstrukcí stávajících budov a dostavbou výrobní haly vznikly nové moderní výrobní prostory. Hlavním předmětem podnikání je výroba a zpracování pěnového polystyrenu (EPS) ve formě bloků a desek, které se využívají zejména ve stavebnictví pro tepelné izolace, dodatečné zateplování budov, izolaci stěn, stropů, podlah a střech.

výroba a zpracování a prodej pěnového polystyrenu

Technologie

Technologické zařízení špičkové úrovně bylo dodáno německou firmou Erlenbach, která se řadí mezi přední světové výrobce strojů na zpracování polystyrenu. Společnost RAPOL s.r.o. tím získala jistotu, že používáním nejmodernější plně automatické technologie, s minimalizovanými nároky na spotřebu energií, bezodpadovým procesem a šetrným vztahem k životnímu prostředí, bude dosahovat vysokou kvalitu výrobků tak, aby mohla plně uspokojovat potřeby náročných zákazníků.

výroba a zpracování a prodej pěnového polystyrenu

Normy a certifikáty

Společnost Rapol s.r.o. je držitelem certifikátu pro systém managementu jakosti dle ČSN EN ISO 9001:2001. Kvalita výrobků je sledována jak formou kontroly ve vlastní zkušebně, tak formou externího dozoru autorizovanou zkušebnou. Firma důsledně dodržuje veškeré hygienické, ekologické a technologické normy platné pro Evropskou unii.

Distribuce výrobků je zajištěna velkokapacitní dopravou (až 100 m3) po celé České republice i mimo ni.