Zateplení suterénu
Produkty

Popis

Spodní stavba je část stavby skládající se ze základového pasu, podzemní konstrukce a soklu. Pro zateplení spodní části stavby ve styku se zeminou jsou důležité vlastnosti aplikovaných tepelně izolačních materiálů, především nenasákavost (mrazuvzdornost) a vysoká mechanická odolnost materiálů.