Polystyren sníží Vaše náklady na teplo!

O společnosti

Společnost RAPOL s.r.o. vznikla počátkem roku 2008 jako dceřiná firma investiční společnosti RBB INVEST a.s.. Hlavním předmětem podnikání je výroba a prodej polystyrenu (EPS) ve formě bloků a desek, které se využívají zejména ve stavebnictví pro tepelné izolace, dodatečné zateplování budov, izolaci stěn, stropů, podlah a střech. Výrobní závod vznikl na ploše nevyužívaného a zchátralého bývalého školního statku, kde rekonstrukcí stávajících budov a dostavbou výrobní haly vznikly nové moderní výrobní prostory.

Kde nás najdete?

Neváhejte nás navštívit!

Výroba a prodej polystyrenu

Časté dotazy

Obvyklé otázky a naše odpovědi

Pěnový polystyren je zdravotně neutrální, používá se i na obaly pro potraviny
jako např. mražené ryby, ovoce apod. Během mnoha desítek let jeho používání
(byl objeven v roce 1950) se neprokázaly žádné negativní účinky na lidské
zdraví.

Pojem “dýchání domu” je fyzikální nesmysl, protože v našich podmínkách
dochází k výměně vzduchu stěnami domu jen asi ze 3 %. Bez ohledu na
provedení konstrukce stěny dochází k potřebné výměně vzduchu jiným
způsobem – větráním, netěsnostmi, digestořemi, ventilátory apod.

Pěnový polystyren má velmi nízkou měrnou hmotnost – asi 15 kg/m3, což
určuje i nízkou spotřebu energie na výrobu 1 m3. EPS se vyrábí tzv. napěňováním vstupní suroviny pomocí vodní páry. Malé, tvrdé perličky suroviny o průměru kolem 1 mm se pomocí páry napění na kuličky o průměru asi 4 mm, čímž zvětší asi 50x svůj objem. Součástí výroby pěnového polystyrenu nejsou žádné další přísady ani lepidla.
Hotové desky se z EPS řežou pomocí teplého drátu.

Při vnějším zateplení např. fasády je tomu právě naopak – zateplení výrazně
sníží nebo odstraní kondenzaci vodní páry. Pokud se výjimečně objeví plísně
a zvýší vlhkost, není to způsobeno zateplením, ale tím, že se většinou současně
mění i okna a několikanásobně se sníží přirozená výměna vzduchu. Pak je třeba
upravit režim větrání.

Oba izolanty existují vedle sebe na trhu již desítky let a našly si svoje uplatnění
v mnoha oblastech. Co se týká zateplování, používá se pěnový polystyren více
při aplikacích, kde je výhodou menší měrná hmotnost při vyšší pevnosti a nižší
nasákavosti vody, než je tomu u minerální vlny. Z toho vyplynuly především
aplikace jako zateplení fasád, podlah a plochých střech, kde má pěnový
polystyren větší podíl. Minerální vlna se používá především k izolaci šikmých
střech, příček, provětrávaných fasád a tam, kde jsou zvýšené nároky na požární
bezpečnost.

Jedná se o jednu z typických pověr, pěnový polystyren nemůže za běžných
podmínek samovolně zmizet. K této pověře došlo zřejmě v minulosti, kdy se
mohlo stát, že byl EPS vystaven vysokým teplotám nad 80 °C nebo působení
ředidel jako aceton, toluen apod.

Pěnový polystyren je z hlediska recyklace bezproblémový materiál a je pro ni
velmi vhodný. Nejčastější způsoby recyklace: 

  • možnost zpětného zpracování do EPS výrobků
  • rozvinutý průmysl polystyrenbetonu
  • zahradní substráty (rostlinám se lépe daří v zemině s EPS) tepelně
    izolační zásypy
  • termická recyklace

Při uložení na skládce se z EPS neuvolňují žádné látky ve vodě rozpustné, které
by mohly znečišťovat spodní vody. Granulovaný odpad z pěnového polystyrenu
se proto používá v zemědělství i zahradnictví pro vylepšení těžkých půd a jako
kypřící prostředek. To dokazuje, že polystyren může také v této formě přispívat
našemu životnímu prostředí. Odpad vznikající přímo ve výrobě pěnového
polystyrenu se z větší části znovu použije opět ve výrobním cyklu, dále se užívá
jako přísada do betonu a izolačních omítek. Větší využití např. použitých obalů
z pěnového polystyrenu není otázka technologická, ale otázka organizace sběru
a shromažďování těchto materiálů.

Partnerství

Spolupráce je základ úspěchu!